PRAKTIJK VOOR KLASSIEKE HOMEOPATHIE EN NATUURGENEESWIJZEN
Rama Bökkerink-Van den Brink

Behandelwijzen:

 • Klassieke Homeopathie 
 • Homeopathie 
 • Natuurgeneeskunde
 • Fytho therapie
 • Voedings advies
 • Iriscopie/diagnose
 • Anamnese/diagnose 
 • Pols-test/diagnose

 

  LVNT

 • Ik heb een door de LVNT erkende opleiding op het gebied van de Klassieke Homeopathie, Fythotherapie en Natuurgeneeskunde en een opleiding medische basiskennis op HBO-niveau afgerond.
 • Onafhankelijk klacht- en tuchtrecht.
 • Door het lidmaatschap van de LVNT ben ik gebonden aan de gedragscode voor natuurgeneeskundig therapeuten. Indien u klachten heeft t.a.v. de behandeling, vraag ik u deze allereerst met mij te bespreken. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het secretariaat van de LVNT: info@lvnt-nederland.nl of 033 – 472 60 03. Zij brengen u in contact met een klachtenfunctionaris. 

 • Ik ben beëdigd therapeut (Eed van Hippocrates)