PRAKTIJK VOOR KLASSIEK HOMEOPATHIE EN NATUURGENEESWIJZEN
Rama Bökkerink-Van den Brink

Mensen zijn een product van de natuur

Ziek  zijn is het niet in balans zijn van lichaam, geest, gevoel en ziel


Mijn behandelwijze is gericht op het opheffen van onbalans door middel van o.a.:

 • Klassieke Homeopathie 
 • Homeopathie 
 • Natuurgeneeskunde
 • Fytho therapie
 • Voedings advies
 • Iriscopie/diagnose
 • Anamnese/diagnose 
 • Pols-test/diagnose

  LVNT

 • Ik heb een door de LVNT erkende opleiding op het gebied van de Klassieke Homeopathie, Fythotherapie en Natuurgeneeskunde en een opleiding medische basiskennis op HBO-niveau afgerond.
 • Onafhankelijk klacht- en tuchtrecht.
 • Door het lidmaatschap van de LVNT ben ik gebonden aan de gedragscode voor natuurgeneeskundig therapeuten. Indien u klachten heeft t.a.v. de behandeling, vraag ik u deze allereerst met mij te bespreken. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het secretariaat van de LVNT: info@lvnt-nederland.nl of 033 – 472 60 03. Zij brengen u in contact met een klachtenfunctionaris. 

 • Ik ben beëdigd therapeut (Eed van Hippocrates)